ADSENSE1

Dosa dan Siksaan Yang akan di Dapat Jika Kamu Melakukan Dosa Besar ini di Dunia

sumber foto : bilibli


Di akhirat kelak hanya ada dua tempat yang akan dihuni oleh manusia dan jin, yakni surga dan neraka. Barang siapa yang baik amal perbuatannya maka ia akan dimasukkan ke dalam surga.

Dan barang siapa yang buruk amal perbuatannnya maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka Baik dan buruknya amal perbuatan itu sendiri tentunya hanya kita sendirilah yang dapat menentukannya.
Maka berbahagialah orang yang baik amal perbuatannya dan celakalah orang yang buruk amal perbuatannya.

Orang yang buruk amal perbuatannya selama hidup di dunia akan mendapat siksaan yang amat pedih di akhirat kelak.

Bentuk siksaan yang amat mengerikan tersebut akan diterima sesuai dengan apa yang ia perbuat.

Seperti dikutip dari islamidia.com, berikut beberapa siksaan yang diterima oleh orang yang banyak berbuat dosa selama hidupnya

1. Menghanguskan kulit

Karena kulit merupakan bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap sesuatu, Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bagian tubuh lainnya.

Dan jika orang yang sering berbuat dosa, siksaan yang diperoleh di akhirat kelak adalah api neraka yang akan membakar kulitnya hiangga ia akan merasakan keperihan yang teramat sangat.

Kulit yang terbakar tersebut akan hangus lalu tumbuh lagi kulit yang baru, kemudian dibakar lagi oleh api neraka. Begitulah seterusnya siksaan tersebut yang tiada hentinya.

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami, kelak Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain (baru), supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa'[4]: 56)

2. Disiram Hamim hingga menghancurkan seluruh isi perut

Hamim adalah air yang sangat panas yang terbuat dari api neraka, Saking begitu panasnya, saat disiramkan Hamim ke perut, maka seluruh isi perut tersebut akan hancur.

Hamil sendiri akan disiramkan dimulai dari kepala hingga menembus ke dalam perut dan menghancurkan isinya.
Air Hamim itu kemudian akan keluar dari kaki dengan melelehkan seluruh tubuh.

“Orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu, dihancurkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka.” (Qs. al-Hajj: 19-20).

3.Siksaan di wajah

“Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (dengan menyeret mereka) pada wajah dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.” (Qs. al-Isra’: 97)

Saat dimasukkan ke dalam api neraka, adalah muka yang terlebih dahulu masuk hingga muka mereka hangus terbakar lalu kembali seperti semula dan hangus lagi terbakar api neraka, demikianlah seterusnya

4. Muka diseret

“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah sentuhan api neraka.” (Qs. al-Qamar: 47-48)

“Kelak mereka akan mengetahui ketka belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seray diseret ke dam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api.” (Qs. al-Mu’min: 70-72).

5. Wajah Menghitam

“Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Yunus: 27)

6. Api Neraka Akan Mengelilingi Orang-orang Kafir

“Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan api…” (Qs. az-Zumar: 16)

“Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar mengelilingi orang-orang kafir.” (Qs. at-Taubah: 49)

7. Api Neraka Membakar sampai ke jantung

“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah. Dan tahukah kamu apa huthamah itu? (Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung.” (Qs. al-Humazah[104]: 4-7)

Ada yang mengatakan bahwa ketika Tsabit al-Banani membacakan ayat tersebut, ia berkata, ‘Api huthamah akan membakar mereka (orang-orang kafir), sampai api tersebut menjalar ke jantung mereka, tetapi mereka tetap hidup, agar mereka merasakan betapa pedihnya azab tersebut.’ Kemudian ia menangis.

8. Semua Isi Perut Mereka Akan Keluar dan Terburai di Neraka

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Usamah ibn Zaid bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

“Seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka, dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, “Hai Fulan, apa kesalahanmu? Apakah kamu tidak menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan?” Ia menjawab, “Saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya, dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya.” Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera.”

Muslim meriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abdullah bahwa Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Saya melihat ‘Amr ibn ‘Amir al-Khuza’i menarik isi perutnya sendiri di neraka, dan ia adalah orang pertama yang memulai tradisi sa’ibah (melepas unta betina untuk makan rumput dengan bebas demi berhala).”

9. Rantai, Belenggu, dan Martil Para Penghuni Neraka

Allah subhanahu wa ta’ala telah menjanjikan bahwa para penghuni neraka akan “diberi” rantai, dibelengggu, dan martil:

“Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.” (Qs. al-Insan[76]: 4)

“Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, serta makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.” (Qs. al-Muzammil[73]: 12-13)

Belenggu-belenggu tersebut akan dipasang di leher mereka:

“Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Saba'[34]: 33)

“Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret.” (Qs. al-Mu’min[40]: 71)

“(Allah berfirman), ‘Pegangilah ia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.’” (Qs. al-Haqqah[69]: 30-32)

“Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi (untuk menghukum mereka). Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), “Rasakanla azab yang membakar ini.” (Qs. al-Hajj[22]: 21-22)

10. Mereka Akan Ditemani Oleh Sembahan-sembahan dan Setan-setan Mereka di Neraka

Kaum kafir dan musyrik mempunyai kebiasaan untuk mengagung-agungkan berhala-berhala yang mereka sembah, bukannya mengagungkan dan menyembah Allah subhanahu wa ta’ala.

Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta’ala akan memasukkan sembahan-sembahan mereka itu ke dalam neraka, sebagai penghinaan atas mereka agar menyesal dan mereka tahu bahwa mereka telah sesat dan menyembah sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan yang dapat memberi mereka keuntungan atau mencelakakan mereka.

“Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Andaikata berhala-berhala itu tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka. Dan (mereka) semua kekal di dalamnya.” (Qs. al-Anbiya'[21]: 98-99)

“Siapa yang berpaling dari ajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al-Qur’an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Kami (di hari kiamat) ia berkata, “Aduhai, andai saja (jarak) antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat.” Setan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia). (Harapanu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersama-sama dalam azab.” (Qs. az-Zukhruf[43]: 36-39).

Itulah beberapa siksaan azab yang akan diterima oleh orang-orang yang suka berbuat dosa dan orang-orang kafir.

Semoga kita terhindar dari siksaan yang demikian ini.

 

Penulis : admin via eramuslim.com

Belum ada Komentar untuk "Dosa dan Siksaan Yang akan di Dapat Jika Kamu Melakukan Dosa Besar ini di Dunia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

ADSENSE2

MGID Gadget Pintar

ADSENE3